Een vaststellingsovereenkomst moet voldoen aan een aantal regels.
In de eerste plaats mag een overeenkomst geen regels of wetten breken. Ook moet rekening gehouden worden met vooraf gemaakte afspraken.

Een werkgever en een werknemer gaan gewoonlijk een arbeidsrelatie aan voor een bepaalde tijd. Errecht-op-ww-na-ontslag wordt dan een arbeidscontract opgemaakt dat door beide partijen moet worden ondertekend. Natuurlijk is het ook mogelijk een arbeidscontract aan te gaan voor onbepaalde tijd, dan geldt de pensionering als het einde van de overeenkomst.

Is het mogelijk afspraken te maken tussen een werkgever en een werknemer, en die afspraken te laten gelden voor na het beëindigen van de arbeidsovereenkomst? Ja, dat is mogelijk en in bepaalde gevallen zelfs gewenst. Het gaat dan om afwijkende afspraken over bijvoorbeeld de opzegtermijn, de manier waarop nog niet opgenomen vrije dagen en vakantiedagen afgerekend zullen gaan worden. Ook kan er in worden opgenomen hoe men dient om te gaan met bedrijfsgebonden informatie.

Hieronder een aantal belangrijke punten:

De inhoud van een vaststellingsovereenkomst moet de volgende punten bevatten:

Een artikel zoals dit kan haast niet volledig zijn. Het is daarom altijd aan te raden een goede advocaat arbeidsrecht aan te spreken. Die kan adviezen geven die aangepast zijn op de situatie zoals die werkelijk is. Dit geld voor beide partijen, zowel de werkgever als de werknemer.