Een vaststellingsovereenkomst is een overeenkomst waarin de werkgever en de werknemer samenvaststellingsovereenkomst het einde van een arbeidscontract overeenkomen. Een dergelijke overeenkomst wordt opgesteld wanneer werkgever en werknemer een ontslag met wederzijds goedvinden overeenkomen. Na (mondelinge) overeenkomst geldt een herroepingstermijn van 14 dagen, waarin de werknemer zijn akkoord terug kan trekken. Een vaststellingsovereenkomst wordt ook wel een beëindigingsovereenkomst genoemd.

Wat staat er in een vaststellingsovereenkomst?

Een vaststellingsovereenkomst wordt opgesteld door de werkgever in samenspraak met de werknemer. In deze overeenkomst worden verschillende afspraken omtrent het beëindigen van het arbeidscontract vastgelegd. Veel geziene onderdelen van een vaststellingsovereenkomst zijn:

Daarnaast worden er vaak bijkomende afspraken gemaakt. Daarbij kunt u denken aan afspraken over het teruggeven van alle bedrijfseigendommen zoals laptop, lease-auto en mobiele telefoon, afspraken over het afgeven van een getuigschrift en referenties, en afspraken over de vrijstelling of afronding van werkzaamheden.

Is een werknemer verplicht een vaststellingsovereenkomst te tekenen?

Schriftelijke toestemming van de werknemer is vereist. Maar een werknemer is niet verplicht een vaststellingsovereenkomst te ondertekenen wanneer deze zich niet kan vinden in de afspraken die in de vaststellingsovereenkomst zijn vastgelegd, of wanneer de werknemer niet mee wil werken aan het ontslag. In dergelijke gevallen kan de arbeidsrelatie door de werknemer voortgezet worden. Ook geldt er een herroepingstermijn. Dit houdt in dat een werknemer tot 14 dagen na het tekenen van een vaststellingsovereenkomst zijn akkoord nog kan terugtrekken. Ook in dit geval moet de arbeidsrelatie worden voortgezet tot er een andere oplossing gevonden wordt.

Heeft een werknemer na het tekenen van de vaststellingsovereenkomst recht op een WW-uitkering?

Sinds 2006 is de Nederlandse wet zo aangepast dat een werknemer na het tekenen van de vaststellingsovereenkomst gewoon het recht op een WW-uitkering behoudt. Daartoe moet de vaststellingsovereenkomst wel correct opgesteld zijn en moeten het opzegtermijn dat de werkgever heeft bij het ontslaan van een werknemer in acht zijn genomen. Bent u werkgever en wilt u weten hoe u een vaststellingsovereenkomst correct opstelt? Of bent u werknemer en wilt u uw vaststellingsovereenkomst juridisch laten toetsen? Dan is het raadzaam juridisch advies in te winnen. Ook kunt u hier een gratis handleiding downloaden!