Inhoud vaststellingsovereenkomst

Een vaststellingsovereenkomst moet voldoen aan een aantal regels. In de eerste plaats mag een overeenkomst geen regels of wetten breken. Ook moet rekening gehouden worden met vooraf gemaakte afspraken. Een werkgever en een werknemer gaan gewoonlijk een arbeidsrelatie aan voor een bepaalde tijd. Er wordt dan een arbeidscontract opgemaakt dat door beide partijen moet worden […]

Ontslag Bij Ziekte, Wat U Moet Weten!

Het kan voorkomen dat u wegens ziekte niet meer kan werken. En zit u dan met alle vragen hoe u dan verder moet. Meestal is ontslag tijdens ziekte niet wettelijk mogelijk. Bij ziekte geldt een zogeheten opzegverbod, ook wel ontslagverbod genoemd. Ontslagbescherming U als zieke werknemer geniet extra bescherming, want als een zieke werknemer kan […]

Een ontslagrecht advocaat is onontbeerlijk bij iedere vorm van ontslag

Ondanks het feit dat er in diverse media wordt gesproken over een herstellende economie, zijn er bijna dagelijks berichten over massale ontslagen bij grote en middelgrote ondernemingen. Mede gezien de aanstaande wijzigingen in het arbeidsrecht (per 1 januari 2015 en per 1 juli 2015) is het voor zowel werknemers als werkgevers zaak zich nu reeds […]