ontslag op staande voet
Ontslag op staande voet

Ondanks het feit dat er in diverse media wordt gesproken over een herstellende economie, zijn er bijna dagelijks berichten over massale ontslagen bij grote en middelgrote ondernemingen. Mede gezien de aanstaande wijzigingen in het arbeidsrecht (per 1 januari 2015 en per 1 juli 2015) is het voor zowel werknemers als werkgevers zaak zich nu reeds goed te laten informeren over de nieuwe regels met betrekking tot het ontslagrecht. Een ontslagrecht advocaat is de aangewezen persoon om u bij (dreigend) ontslag met raad en daad bij te staan.

Het arbeidsrecht – en daaruit voortvloeiend het ontslagrecht – is een complexe materie en bij een dreigend ontslag zullen er velen vragen zijn. Een ontslagrecht advocaat kan alle vragen dankzij zijn expertise voor u beantwoorden.

Wanneer heeft u een ontslagrecht advocaat nodig?

Ontslag om bedrijfseconomische redenen
Uw ontslagrecht advocaat is op de hoogte van de actuele regels.

Ontslag vanwege langdurige arbeidsongeschiktheid

Is er zicht op eventuele arbeidsgeschiktheid vóór beëindiging van het dienstverband? Dit laatste is mede van belang in verband met een eventueel recht op een WW-uitkering.

Ontslag wegens disfunctioneren dan wel verstoorde arbeidsverhoudingen

Ontslag op staande voet

Bij een ontslag op staande voet dient de werkgever een dringende reden te hebben om de werknemer op staande voet (direct) te ontslaan. De vraag is dan: kan de werkgever de dringende reden ook aantonen?

De ontslagrecht advocaat kan u bij al deze vragen adviseren. Het is van groot belang om bij het aanzeggen van ontslag op staande voet DIRECT een arbeidsrechtspecialist te raadplegen.

Welke procedures zijn van toepassing?
Vanaf 1 juli 2015 kan een werkgever uitsluitend in het geval van ontslag om bedrijfseconomische redenen en ontslag vanwege langdurige arbeidsongeschiktheid een ontslagprocedure (aanvragen van een ontslagvergunning) starten bij het UWV. In alle andere gevallen dient de werkgever zich tot de kantonrechter te wenden. Met ingang van 1 juni 2015 zijn er bovendien voor de werknemer meer mogelijkheden om een beslissing van het UWV of de kantonrechter aan te vechten.

Wellicht komen werkgever en werknemer er samen uit en kan de gang naar het UWV of de kantonrechter worden vermeden. In dat geval kan uw ontslagrecht advocaat u adviseren over de voorwaarden voor ontslag middels een

Vaststellingsovereenkomst tekenen of niet?

De actuele regels op het gebied van arbeidsrecht en ontslag zijn te ingewikkeld om daar als werknemer of werkgever alle relevante informatie uit te distilleren. Het mag duidelijk zijn dat een ontslagrecht advocaat de aangewezen persoon is om u bij te staan in geval van ontslag. Met de vaststellingsovereenkomst zal uw werkgever trachten u eenvoudig te ontslaan op een voor hem zo gunstig mogelijke manier en dus zonder prijzige ontslagvergoeding. U komt dan op straat te staan onder enige vergoeding voor ontslag en wellicht wel nog recht op uitkering in het gunstige geval. Onderteken de vaststellingsovereenkomst dus nooit zonder eerst een advocaat te raadplegen.

Video met gratis arbeidsrecht advies: