Het kan voorkomen dat u wegens ziekte niet meer kan werken. En zit u dan met alle vragen hoe u dan verder moet. Meestal is ontslag tijdens ziekte niet wettelijk mogelijk. Bij ziekte geldt een zogeheten opzegverbod, ook wel ontslagverbod genoemd.juridisch-gebreken-woning

Ontslagbescherming

U als zieke werknemer geniet extra bescherming, want als een zieke werknemer kan u moeilijk ander werk vinden. Deze ontslagbescherming geldt overigens alleen tijdens de eerste twee ziektejaren . Indien u langer dan 2 jaar ziek bent, kan de werkgever u in de meeste gevallen vrij simpel ontslaan door bijvoorbeeld het aanvragen van een ontslagvergunning bij het UWV.

Ontslag bij ziekte soms mogelijk

Ontslag tijdens de eerste 2 ziekte jaren is slechts zelden mogelijk. Belangrijke uitzonderingen zijn de volgende:

Ontslag tijdens ziekte

Ontslag tijdens ziekte is dus meestal niet mogelijk. Dit betekent dat het UWV uw werkgever geen toestemming geeft het dienstverband op te zeggen indien u ziek bent. Slechts ingeval uw werkgever kan aantonen dat u binnen 4 weken na de ingediende ontslagaanvraag weer hersteld zult zijn, kan de toestemming ontslagvergunning ondanks uw ziekte toch worden afgegeven. Op dit beginsel van het niet kunnen ontslaan tijdens ziekte bestaan echter de volgende uitzonderingen.

De bescherming tegen ontslag tijdens ziekte is niet ongelimiteerd, maar geldt gedurende de eerste twee jaar van een aaneengesloten ziekteperiode. Een ziekteperiode geldt ook als aaneengesloten indien u binnen 4 weken nadat u weer aan het werk bent gegaan opnieuw ziek wordt. Na afloop van bedoelde periode van twee jaar kan de werkgever de arbeidsovereenkomst opzeggen.

Indien u zich in zo een situatie verkeerd kunt u gerust om hulp vragen. Er zijn arbeidsovereenkomst specialisten die u de nodige informatie kunnen toe dienen zodat u niet werkloos of zonder uitkering bent.
Dit kan voor veel onrust zorgen en dat wilt u zeker vermijden omdat u al ziek bent.

De specialisten hebben alle ervaring om u uit deze situatie te bevrijden. Ze doen het op een zeer makkelijke en goedkope manier dus u hoeft u geen zorgen te maken.

Indien u meer informatie wilt kunt u gerust contact opnemen met een van de specialisten.