Wat is een vaststellingsovereenkomst?

Een vaststellingsovereenkomst is een overeenkomst waarin de werkgever en de werknemer samen het einde van een arbeidscontract overeenkomen. Een dergelijke overeenkomst wordt opgesteld wanneer werkgever en werknemer een ontslag met wederzijds goedvinden overeenkomen. Na (mondelinge) overeenkomst geldt een herroepingstermijn van 14 dagen, waarin de werknemer zijn akkoord terug kan trekken. Een vaststellingsovereenkomst wordt ook wel […]