Inhoud vaststellingsovereenkomst

Een vaststellingsovereenkomst moet voldoen aan een aantal regels. In de eerste plaats mag een overeenkomst geen regels of wetten breken. Ook moet rekening gehouden worden met vooraf gemaakte afspraken. Een werkgever en een werknemer gaan gewoonlijk een arbeidsrelatie aan voor een bepaalde tijd. Er wordt dan een arbeidscontract opgemaakt dat door beide partijen moet worden […]